Μελέτη - Κατασκευή Δομικών και Ηλεκτρονικών Έργων
Μελέτη - Κατασκευή Δομικών και Ηλεκτρονικών Έργων

Architectural Design

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο κάποια Αρχιτεκτονική Πρόταση για υπό ανέγερση κατασκευαστικά έργα, είτε πρόκειται για οικιστικά έργα, είτε για επαγγελματικής χρήσης κτίρια, είτε για τουριστικά καταλύματα.

Η Αρχιτεκτονική Πρόταση δεν είναι Αρχιτεκτονική Μελέτη, ωστόσο μπορεί να καλύψει σε πρώτη φάση την ανάγκη παρουσίασης μιας μελλοντικής κατασκευής.

Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε και ολοκληρωμένες Αρχιτεκτονικές Μελέτες όταν αυτό είναι επιθυμητό, απλώς αλλάζει άρδην το κόστος και αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση.

Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια Αρχιτεκτονική Πρόταση και μια Αρχιτεκτονική Μελέτη;

Η Αρχιτεκτονική Πρόταση είναι μια παρουσίαση της ιδέας προς υλοποίηση. Περιλαμβάνει το κτίριο όπως πρόκειται να κατασκευαστεί (βασίζεται δηλαδή σε ρεαλιστικά μοντέλα που μπορούν να κατασκευαστούν) και πραγματοποιείται βάσει των ισχύοντων οικοδομικών και πολεοδομικών κανονισμών. Παρότι δίνει μια όσο το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα του κτιρίου, δεν περιλαμβάνει πολλά λειτουργικά κομμάτια της οικοδομής τα οποία είναι απαραίτητα στο στάδιο της κατασκευής, όπως ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση, σχέδια λεπτομερειών, λεπτομερή διαστασιολόγηση, θεμελίωση κλπ.

Η Αρχιτεκτονική Μελέτη από την άλλη πλευρά είναι μια πλήρης και λεπτομερέστατη ανάλυση του κτιρίου και είναι το βασικό αρχικό βήμα όταν προχωρήσετε στην κατασκευή.

Δεν μπορείτε να προβείτε σε κατασκευή έχοντας μόνο την Αρχιτεκτονική Πρόταση, ωστόσο, η προΰπαρξη μιας Πρότασης βοηθά εσάς στο να αποφασίσετε την τελική μορφή του κτιρίου με αισθητά μικρότερο κόστος, αλλά και τον Αρχιτέκτονα που θα προχωρήσει στην Μελέτη γιατί θα έχει μια σαφή εικόνα του τι θέλετε να κατασκευάσετε και πάνω σε αυτήν τη βάση μπορεί να σας κάνει τις δικές του προτάσεις βελτίωσης ή/και προσαρμογής όπου χρειάζεται.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ

Αρχιτεκτονική Πρόταση

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

μέχρι 300τμ – 15€/τμ
από 301τμ και πάνω – 10€/τμ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

γραφεία – 15€/τμ
λιανεμπόριο – 20€/τμ
εστίαση/διασκέδαση – 30€/τμ
άλλα – κατά περίπτωση

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Κατά περίπτωση

ΤΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ

Με την Αρχιτεκτονική Πρόταση

Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του κτιρίου εξωτερικά
Έγχρωμες κατόψεις με επισήμανση χώρων για εύκολη διάκριση και γενική χρήση
Μελέτη - Κατασκευή Κατοικιών
Κατόψεις χώρων με διαστάσεις

Με την Αρχιτεκτονική Μελέτη

Όλα τα προηγούμενα κι επιπλέον:

  • Διάγραμμα κάλυψης.
  • Σχέδια κατασκευής.
  • Σχέδια λεπτομερειών.
  • Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση προσθήκης, επισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης.
  • Τεχνική περιγραφή.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

1

Επικοινωνείτε μαζί μας, αναλύουμε τις ανάγκες και καταλήγουμε στο πακέτο που αφορά την περίπτωσή σας.

2

Σας αποστέλλουμε την ηλεκτρονική απόδειξη, μας προκαταβάλλετε το 30% και ξεκινάμε την μελέτη σας.

3

Εντός μικρού χρονικού διαστήματος παραλαμβάνετε ηλεκτρονικά δείγματα της μελέτης σας για ενδεχόμενες παρατηρήσεις ή διορθώσεις εκ μέρους σας.

4

Εφόσον όλα έχουν καλώς, αποπληρώνετε το ποσό χρέωσης και παραλαμβάνετε τη μελέτη σας σε ηλεκτρονική μορφή.

Σημ.: Το ποσό της προκαταβολής επιστρέφεται μόνο και εάν δεν σας αποστείλλουμε τα προσυνεννοημένα μέσα στο προσυμφωνηθέν διάστημα

Για οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας