Μελέτη - Κατασκευή Δομικών και Ηλεκτρονικών Έργων

Μελέτη Ανακαίνισης

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

αλλαγή διαρρύθμισης διαμερίσματος 40τμ
διαμόρφωση διαμερίσματος για χρήση airbnb

αρχική κάτοψη
διαμορφωμένη κάτοψη

Σε αυτήν την περίπτωση συμφέρει περισσότερο να διατηρηθεί ο αρχικός διαχωρισμός σε δύο διαμερίσματα με κάποιες βελτιώσεις που αφορούν κυρίως την βελτίωση των μπάνιων.

Στο μεν έμπροσθεν διαμέρισμα τοποθετούμε ντουλάπα και πολυκουζινάκι στον χώρο της κουζίνας, καθώς κι ένα μικρό τραπέζι φαγητού, στο δε όπισθεν, το οποίο και δεν ευνοείται ιδιαίτερα λόγω θέσης, θα πρέπει να επιλέξουμε εάν θα τοποθετήσουμε ντουλάπα ή πολυκουζινάκι στον χώρο που θα διαμορφωθεί εφόσον κλείσουμε με τοίχο την τουαλέτα.

Σαφώς για εκμετέλλευση μέσω airbnb μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όλες οι υπόλοιπες διαρρυθμίσεις του διαμερίσματος. Η συγκεκριμένη όμως έχει το χαμηλότερο κόστος ανακαίνισης.

Ακολουθούν φωτορεαλιστικές εικόνες του εσωτερικού του διαμερίσματος (αποτέλεσμα Μελέτης Εσωτερικής Διακόσμησης)

Δείτε αυτό το διαμέρισμα διαμορφωμένο: