Μελέτη - Κατασκευή Δομικών και Ηλεκτρονικών Έργων

Μελέτη Ανακαίνισης

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

αλλαγή διαρρύθμισης διαμερίσματος 40τμ
διαμόρφωση διαμερίσματος ως studio

αρχική κάτοψη
διαμορφωμένη κάτοψη

Αφαιρούμε τα λουτρά και όλους τους ενδιάμεσους τοίχους.

Μεταφέρουμε την κουζίνα στο απέναντι άκρο του διαμερίσματος και εγκαθιστούμε στην θέση της το μπάνιο με ταυτόχρονη μετατόπιση του τοίχου προς τα μέσα.

Καταργούμε την μία από τις δύο πόρτες εισόδου.

Κι έτσι προκύπτει ένα άνετο και λειτουργικό διαμέρισμα ενιαίου χώρου (studio).

Ακολουθούν φωτορεαλιστικές εικόνες του εσωτερικού του διαμερίσματος (αποτέλεσμα Μελέτης Εσωτερικής Διακόσμησης)

Δείτε αυτό το διαμέρισμα διαμορφωμένο: