Μελέτη - Κατασκευή Δομικών και Ηλεκτρονικών Έργων

Αλλαγή Διαρρύθμισης

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ

Πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη αλλαγής διαρρύθμισης των χώρων σας κυρίως για λόγους λειτουργικότητας. Η αλλαγή διαρρύθμισης δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται σχολαστική μελέτη και τεχνική – δομική ανάλυση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Κι αυτό γιατί θα πρέπει κάθε σχεδιασμός να είναι και εφικτός. Χρειάζεται άδεια (συνήθως μικρής κλίμακας, αλλά μπορεί κατά περίπτωση να χρειαστεί ακόμη και οικοδομική) και εντάσσεται στο πλαίσιο της Ανακαίνισης.

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μπορείτε να δείτε την περίπτωση μελέτης ενός μικρού διαμερίσματος 40 τμ. για το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί 5 μελέτες αλλαγής διαρρύθμισης για διαφορετικές χρήσεις.

αρχική κάτοψη

Στην αρχική κάτοψη του διαμερίσματος διακρίνεται η υπάρχουσα κατάστασή του. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο διαμερίσματα τα οποία έχουν ενοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο, τα οποία όμως έχουν διατηρήσει τα αρχικά τους μπάνια και κουζίνες.

Όπως φαίνεται η αλλαγή διαρρύθμισης σε αυτήν την περίπτωση είναι μονόδρομος.

Μας ζητήθηκε να εκπονήσουμε μελέτη αλλαγής διαρρύθμισης για όσες εναλλακτικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Ακολουθούν οι προτάσεις μας:

Διαμόρφωση διαμερίσματος

Δείτε τις αντίστοιχες μελέτες Εσωτερικής Διακόσμησης για κάθε περίπτωση